ENDOSKOPİ / VİDEO ENDOSKOPİ / BALLOON ENDOSKOPİ DOUBLE BALLON ENDOSKOPİ

Dünyada devrim yapan çift balonlu sistem, bugüne kadar elde edilemeyen seviyede ayrıntılar sunuyor.


NEDEN DBE İŞLEMİ? 

İnce bağırsak GI endoskopisinde erişilmesi en zor organdır. Endoskopik ince bağırsağa yerleştirme yöntemleri mevcut olmakla birlikte, Double Balloon Endoskopi yöntemi aşağıdakilerle karşı karşıya kalındığında ayrıntılı gözlem ve tedaviyi desteklemektedir: 


1. Arteryovenöz malformasyonlar (AVM), aktif ülserler,

2.  Düz adenomlar veya diğer belirsiz GI kanamaları kaynaklı hemostaz ince bağırsak poliplerinin veya tümörlerinin çıkarılması

3. Polipozis sendromları 

4. Crohn hastalığının teşhisi 

5. Kapsül bulguları (pozitif veya negatif)

6. Yabancı cisim alımı 

8. Meckel divertikülozu 

9. İnce bağırsakta ileriki ameliyatları işaretleme.

10. Terapötik kapasitelere ihtiyaç duyulduğunda ve / veya teşhis biyopsileri kapsül bulguları tarafından gerekiyorsa ve enteroskopların sınırlamalarını aştığındaPB-30 balon pompası denetleyicisi, balonların dahili genişleme basınçlarının kontrol edilmesini sağlar. Uygun miktardaki balon dilatasyonu ve kasılmayı kontrol edebilme, doktorun güvenli ve pürüzsüz bir muayene yapmasını sağlar.✕ Kapat