ENDOSKOPİ / VİDEO ENDOSKOPİ / MİNİ PROBLU ULTRASOUND SİSTEMİ ULTRASONİK İŞLEMCİ SP-900Daha kısa boyuttaki distal ucun sert kısmı sayesinde prob, 

endoskop bükük haldeyken bile üst lob bronşlara sorunsuz bir şekilde girebilmeltedir.

Bu küçük ve hafif sistem, tek başına bir çözüm gibi kullanılabileceği gibi daha büyük 

bir endoskopi sisteminin parçası olarak da kullanılabilir.
✕ Kapat